Ilmalämpöpumpun huolto

Ilmalämpöpumput olisi hyvä huoltaa 3-5 vuoden välein. Joskus useamminkin, mikäli laitteen toimintaympäristössä on paljon eläimiä ja ihmisiä. Tällöin ilmassa leijuvien sisäyksikköön kiinnittyvien likahiukkasten määrä ja ilman kosteus on suurempi kuin "vähemmän kansoitetussa" ympäristössä.

Ilmalämpöpumpun huolto tarkoittaa usein kahta asiaa. Huolletaan laitetta johon on tullut jotain vikaa, lämmitysteho on ehkä heikentynyt tai ulkoyksikkö jäätyilee liiallisesti. Tällöin puhutaan tutkimus- tai korjaushuollosta, jolla pyritään pidentämään laitteen käyttöikää. Toinen yleinen tapa huoltaa ilmalämpöpumppua on tehdä sille puhdistushuoltoa. Puhdistushuollossa puretaan sisäyksikkö paloihin ja osat pestään. Kennoja ei irroiteta vaan ne pestään paikallaan alumiinikennoille sopivalla pesuaineella. Puhdistushuollon yhteydessä tehdään myös muu laitteen elinkaaren pidentämiseen liittyvä tutkimushuolto.
Puhdistushuolto on tarpeellinen myös laitteen optimaalisen toiminnan kannalta. Kennoja peittävä likakerros estää lämpöä luopumasta kylmäaineesta huoneilmaan, jolloin laitteen hyötysuhde kärsii. Likainen sisäyksikkö ja puhallinrummun mukana pyörivä mikrobiyhdyskunta ei ainakaan paranna sisäilmaa. Normaali ilmalämpöpumppu vaihtaa asunnon sisäilman kokonaisuudessaan monta kertaa päivän aikana. Pölyn ja homeen peittämä puhallinrumpu ei levitä ilmaa tasaisesti vaan ilmavirtaus jää heikoksi. Tämä rasittaa tarpeettomasti puhallinrummun moottoria ja jälleen hyötysuhde kärsii, kun ilma ei pääse leviämään niin pitkälle kuin puhtaassa puhallinrummussa.

Kylmäainevajaus

Ilmalämpöpumpun kylmäainevajaus on yleisin oletettava vian syy, kun pumppu ei enää toimi. On kuitenkin monia muitakin vikoja, mitä ilmalämpöpumppuun voi tulla. Ilmalämpöpumppu sisältää monipuolisesti erilaista tekniikkaa, kuten sähköllä toimivia moottoreita, venttiileitä, kompressorin ja koko kylmäpiirin joista herkimmin hajoavia ovat kennot. Erityisesti vanhemmissa laitteissa vikoja voi olla myös sisä- tai ulkoyksikön ohjauselektroniikassa ja antureissa. 

Kylmäainevajaus ilmenee yleensä ulkoyksikön jäätymisellä tai yhtäkkisellä tehon loppumisella. Kylmäainetta ei ilmalämpöpumppuihin lisätä samalla tavalla kuin autojen ilmastointilaitteissa, vaan oletetaan että kylmäpiiri on suljettu ja tiivis. Kuitenkin toisinaan esimerkiksi asentajan tekemä liitos saattaa pettää, mikäli on käytetty huonolaatuista liitostyökalua tai liitoksen teossa on tehty muita virheitä.

Mikäli laitteessa on selkeä tai epäilty kylmäainevajaus, oikean olemassaolevan kylmäainemäärän selvittäminen onnistuu parhaiten talteenottolaitteiden ja vaa-an avulla. Kylmälaite Laakkonen Oy:n huoltoasentajalla on aina autossa asianmukaisesti kylmäaineen käsittelyyn tarkoitetut laitteet.