Kerrostaloasunnon jäähdytys

ohjeita lämpöpumpun sijoittamiseen kerrostaloasunnossa

Luvat

Ilmalämpöpumpun asentamiseen tarvitset luvan taloyhtiöltä. Tilatessasi meiltä laitteen, toimitamme ilmaiseksi ohjeistuksen ilmalämpöpumpun asentamiseen taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle.

Yksiköiden sijoittaminen

Laitteet koostuvat kerrostalojäähdytyksessä useimmiten yhdestä sisä- ja ulkoyksiköstä. Sisäyksikön sijoitus tulee sijoittaa alueelle jolla on tilaa  (leveys) 80 cm x (korkeus) 40 cm. Sisäyksiköt ovat kooltaan lähes poikkeuksetta merkistä riippumatta 80 cm x 30 cm ja sisäyksikön yläpuolelle on hyvä jättää 5 -10 cm rako ilmankiertoa ja asennusta ajatellen.

Ulkoyksikkö sijoitetaan lähelle sisäyksikköä minimissään 3 metrin ja maksimissaan 4-20 metrin päähän sisäyksiköstä laitemallista riippuen. Ulkoyksikön sijoituksessa on hyvä huomioita mahdollisuus tuuletukseen parvekkeella, jotta esim. lasitetulla parvekkeella ilma pääsee vaihtumaan.

Jäähdytinlaitteista aiheutuva ääni

Jäähdyttimien sisäyksiköt ovat useimmiten erittäin hiljaisia. Toisinaan äänitaso alimmilla asetuksillaan on niin alhainen, että korva ei pysty erottamaan onko laite päällä vai sammutettuna.

Jäähdyttimien ulkoyksikkö ei itsessään pidä ääntä muulla tavoin kuin puhallinmoottorin siipien aiheuttaman ilmavirtauksen muodossa. Ulkoyksikkö tärisee kompressorin liikuttaessa kylmäainetta. Tämä korostuu varsinkin kovilla helteillä kun kompressori joutuu tekemään paljon töitä. Tärinä aiheuttaa resonanssiääntä rakenteisiin jos laite on asennettu puurakenteiseen seinään seinätelineellä. Kerrostaloissa laite on turvallisinta asentaa omille jaloilleen parvekkeen lattialle ja asentaa jalkojen ja ulkoyksikön väliin VDS resonanssinvaimenninkumit. Kun laite seisoo ja saa liikkua vapaasti kumien päällä - äänihaitta pitäisi olla poissuljettu. Betonielementtitaloissa ääni ei yleensä ole ongelma ja tällöin ulkoyksiköitä on saatettu sijoittaa myös seinätelineelle.

 

Jäähdytinlaitteista syntyvä vesi

Jäähdytinlaitteen sisäyksikön kylmien lauhdutinkennojen kohdatessa ilman, sen seurauksena ilmaan sitoutunut kosteus kondessoituu vedeksi. Sisäyksikkö siis tekee jäähdytyskäytössä vettä joka johdetaan kondessivesiletkua pitkin parvekkeelle. Parvekkeella vesi voidaan johtaa sadevesiviemäriin tai tapauskohtaisesti kerätä omaan astiaan.

Sisä ja ulkoyksikön välinen putkitus

Sisä ja ulkoyksikön väliin asennetaan kylmäaineputket, kondessivesiputket ja tarvittavat sähkö- ja informaatiojohdot. Kaikki yksiköiden välille tulevat kaapelit ja putket asennamme erilliseen niille tarkoitettuun kouruun. Kourun koko on 80 x 60 mm. Putkien joukossa kulkeva kondessivesiletku ja siinä olevan veden liikkuminen edellyttää kourun olevan kaiken aikaa pienessä kaadossa alaspäin putkien kulkiessa vaaka-asennossa. Putkimatka tulisi olla korkeintaan 5-7m pitkä.

 

Putkille tehtävä reikä

Tehtävän reiän halkaisija on 65 mm. Reikä tehdään puurakenteissa sille sopivilla terillä ja kuppiterillä. Betonirakenteisissa taloissa reikä tehdään timanttiporakoneella, poravasaralla tai kumpaakin laitetta käyttäen tapauskohtaisesti. Myös reiän kaato tulee olla alas- ja ulospäin viettävä.

Sähköistys

Laitteen sähköistys tapahtuu joko sisä tai ulkoyksiköltä. Sähkö voidaan ottaa joko pistorasiasta pistotulpalla asunnon sisäpuolelta tai parvekkeelta. Mikäli sähkö liitetään kiinteästi on syöttö varustettava katkokytkimellä. Sulakekooksi riittää 10A useimmissa tapauksissa jäähdytinlaitteen syötöksi, jos ryhmällä ei ole ennestään paljon muuta kuormaa.

Yksiköiden sijoittaminen vesilauhdutteisissa jäähdyttimissä

Vesilauhdutteinen jäähdytin toimii nimensä mukaisesti kylmällä vedellä. Laite koostuu myös kahdesta yksiköstä, puhallinyksiköstä ja lauhdutinyksiköstä. Puhallinyksikkö sijoitetaan näkyvälle paikalle jäähdyttämään huoneilmaa ja lauhdutinyksikkö sijoitetaan esimerkiksi keittiökaapin sisään lähelle vesipistettä. Vesipisteestä johdetaan kylmä vesi lauhdutinyksikköön joka siirtää puhallinyksikön avulla huoneilmassa olevaa lämpöenergiaa kylmään veteen joka jälleen johdetaan kuumenneena viemäriin. Sisäyksikkö on normaalin sisäyksikön kokoinen. Lauhdutinyksikkö on noin 30x30 cm kokoinen laatikko. Lauhdutinyksikön ympärille olisi hyvä jättää tilaa tarvittavaa yksikön vaimennusta silmälläpitäen.

Ilmalämpöpumpun takuu ja asennustyön vastuu


Kylmälaite Laakkonen Oy antaa täyden 24kk asennustakuun asentamille split (kahden yksikön)
ilmalämpöpumpuille ja jäähdytyslaitteille. Laitteen takuu määräytyy maahantuojan antaman takuun myötä. Useimmiten laitteen takuu on voimassa vain jos laitteen on asentanut uuden asetuksen mukaiset kylmäluvat omistava henkilö. Ilmalämpöpumpun hajotessa
laiteviasta johtuen vastaa maahantuoja kustannuksiltaan laitteen korjauksesta. Ilmalämpöpumpun hajotessa
osoitetusti asennusvirheestä johtuen on tällöin laitteen asentanut liike vastuussa myöntämänsä takuun alaisella
tavalla.

Laakkosen lisäpalvelut maksutta ilmalämpöpumppua hankkivalle


Tarvittaessa teemme asiakkaan halutessa muutostyöilmoituksen isännöitsijälle johon liitämme ohjeistuksen
ilmalämpöpumpun asennukseen liittyvistä asioista. Asiakas saa halutessaan esitäytetyn
kotitalousvähennyslomakkeen ja laskussa on eritelty työn osuus kotitalousvähennystä varten. Suurempia kohteita
varten olemme valmiita toimittamaan isännöitsijälle tarvittavat tilaajavastuulain vaatimat selvitykset. Pystymme
toimittamaan erillisellä sopimuksella myös jäähdytyssuunnitelman monimutkaisia ja suurempia kohteita varten.