Kerrostaloasunnon jäähdytys

ohjeita lämpöpumpun sijoittamiseen kerrostaloasunnossa

Luvat

Ilmalämpöpumpun asentamiseen tarvitset luvan taloyhtiöltä. Taloyhtiön lupaan täytyisi useimmiten olla tiedossa laitteen asennuspaikka, sekä asennustapa.

Yksiköiden sijoittaminen

Laitteet koostuvat kerrostalojäähdytyksessä useimmiten yhdestä sisä- ja ulkoyksiköstä. Sisäyksikön sijoitus tulee sijoittaa alueelle jolla on tilaa  (leveys) 80 cm x (korkeus) 40 cm. Sisäyksiköt ovat kooltaan lähes poikkeuksetta merkistä riippumatta 80 cm x 30 cm ja sisäyksikön yläpuolelle on hyvä jättää 5 -10 cm rako ilmankiertoa ja asennusta ajatellen.

Ulkoyksikkö sijoitetaan lähelle sisäyksikköä minimissään 3 metrin ja maksimissaan 4-20 metrin päähän sisäyksiköstä laitemallista riippuen. Ulkoyksikön sijoituksessa on hyvä huomioita mahdollisuus tuuletukseen parvekkeella, jotta esim. lasitetulla parvekkeella ilma pääsee vaihtumaan.

Jäähdytinlaitteista aiheutuva ääni

Jäähdyttimien sisäyksiköt ovat useimmiten erittäin hiljaisia. Toisinaan äänitaso alimmilla asetuksillaan on niin alhainen, että korva ei pysty erottamaan onko laite päällä vai sammutettuna.

Jäähdyttimien ulkoyksikkö ei itsessään pidä ääntä muulla tavoin kuin puhallinmoottorin siipien aiheuttaman ilmavirtauksen muodossa. Ulkoyksikkö tärisee kompressorin liikuttaessa kylmäainetta. Tämä korostuu varsinkin kovilla helteillä kun kompressori joutuu tekemään paljon töitä. Tärinä aiheuttaa resonanssiääntä rakenteisiin jos laite on asennettu puurakenteiseen seinään seinätelineellä. Kerrostaloissa laite on turvallisinta asentaa omille jaloilleen parvekkeen lattialle ja asentaa jalkojen ja ulkoyksikön väliin VDS resonanssinvaimenninkumit. Kun laite seisoo ja saa liikkua vapaasti kumien päällä - äänihaitta pitäisi olla poissuljettu. Betonielementtitaloissa ääni ei yleensä ole ongelma ja tällöin ulkoyksiköitä on saatettu sijoittaa myös seinätelineelle.

 

Jäähdytinlaitteista syntyvä vesi

Jäähdytinlaitteen sisäyksikön kylmien lauhdutinkennojen kohdatessa ilman, sen seurauksena ilmaan sitoutunut kosteus kondessoituu vedeksi. Sisäyksikkö siis tekee jäähdytyskäytössä vettä joka johdetaan kondessivesiletkua pitkin parvekkeelle. Parvekkeella vesi voidaan johtaa sadevesiviemäriin tai tapauskohtaisesti kerätä omaan astiaan.

Sisä ja ulkoyksikön välinen putkitus

Sisä ja ulkoyksikön väliin asennetaan kylmäaineputket, kondessivesiputket ja tarvittavat sähkö- ja informaatiojohdot. Kaikki yksiköiden välille tulevat kaapelit ja putket asennamme erilliseen niille tarkoitettuun kouruun. Kourun koko on 80 x 60 mm. Putkien joukossa kulkeva kondessivesiletku ja siinä olevan veden liikkuminen edellyttää kourun olevan kaiken aikaa pienessä kaadossa alaspäin putkien kulkiessa vaaka-asennossa. Putkimatka tulisi olla korkeintaan 5-7m pitkä.

 

Putkille tehtävä reikä

Tehtävän reiän halkaisija on 65 mm. Reikä tehdään puurakenteissa sille sopivilla terillä ja kuppiterillä. Betonirakenteisissa taloissa reikä tehdään timanttiporakoneella, poravasaralla tai kumpaakin laitetta käyttäen tapauskohtaisesti. Myös reiän kaato tulee olla alas- ja ulospäin viettävä.

Sähköistys

Laitteen sähköistys tapahtuu joko sisä tai ulkoyksiköltä. Sähkö voidaan ottaa joko pistorasiasta pistotulpalla asunnon sisäpuolelta tai parvekkeelta. Mikäli sähkö liitetään kiinteästi on syöttö varustettava katkokytkimellä. Sulakekooksi riittää 10A useimmissa tapauksissa jäähdytinlaitteen syötöksi, jos ryhmällä ei ole ennestään paljon muuta kuormaa.